Na stejný plat stačí mužům nižší vzdělání než ženám

28.11.2013 20:12

Nejnovější analýzy a průzkumy ukazují na jednoznačný fakt, že s platy jsou na tom muži stále lépe než ženy. Rozdíly v platech dané pohlavím dosáhli takových rozměrů, že muž se středoškolským vzděláním dosahuje průměrně vyššího platu než žena, která vlastní bakalářský titul. Jednoduše řečeno, jako žena musíte mít minimálně o stupeň vyšší vzdělání než muž, abyste dosáhla na stejný plat.

Například byla srovnávána výše platů u obou pohlaví stejného dosaženého vzdělání. Plat muže s vysokoškolským titulem je průměrně o 30% vyšší než u žen. U středoškolsky vzdělaných s maturitou je rozdíl 27%. Oproti roku 2012 jsou rozdíly ve všech kategoriích ale o něco nižší.

Podle odborníků mají platové rozdíly žen a mužů několik souvisejících důvodů. Mezi objektivní příčiny patří větší zastoupení žen v hůře placených pozicích, například ve zdravotnictví, školství nebo sociálních službách. Většinový podíl žen na pozicích s částečným úvazkem a menší počet odpracovaných hodin také patří mezi příčiny nižšího průměrného platu.

Dalším zásadním důvodem je platová diskriminace. Zaměstnavatelé často vnímají ženy jako rizikovější a méně spolehlivou pracovní sílu. Vzhledem k jejich pečovatelské roli, kterou v rodině zpravidla zaujímají, jsou zaměstnavateli podhodnocovány. Naproti tomu muži jsou považováni za živitele rodiny a očekává se, že svou kariéru nadřadí soukromému životu.

Do budoucna jsou tak ženy mnohem více ohroženy případnou chudobou. Vzhledem k tomu, že z výše platu jsou vypočítávány různé druhy dávek, jako mateřská, příspěvky v rodičovství i starobní důchod. 

TOPlist