PŘES 60% VDOV MÁ FINANČNÍ PROBLÉMY

10.12.2013 23:23

Nejnovější studie společnosti Allianz potvrzuje, že téměř 61% ovdovělých žen se dostávají po ztrátě manžela do finanční tísně.

Důvodů je několik, těmi nejvýraznějšími jsou, že ženy se dožívají vyššího věku než muži a také to, že se pánové žení s podstatně mladšími partnerkami. Podle studií se ve vyspělých zemích dožívají ženy zhruba 80ti let věku, kdežto muži kolem 73. let.

Mimo to mají ženy i nižší důchody než muži. Podle jedné statistiky České správy sociálního zabezpečení ze září roku 2013 činil průměrný starobní důchod 10. 597Kč / měs. Muži přitom pobírají v průměru 12. 138Kč a ženy jen 9.944Kč.

Důvodem je podle všeho i to, že ženy obvykle pracují za nižší mzdu než muži, nějaký čas stráví mimo pracovní proces, neboť se starají o děti, či příbuzné, kteří jsou odkázaní na pomoc jiného člověka a v neposlední řadě i nezájem žen o finanční záležitosti rodiny, které má na starosti manžel.

V určitých případech mají ženy nárok na důchod po manželovi, ale musejí počítat s tím, že v žádném případně nebude ve stejné výši, jako měl zesnulý manžel.

 

TOPlist