Třetina domácností by se svými rezervami nepřežila víc jak měsíc

15.11.2013 21:47

Pouhých šest procent Čechů lze podle posledních výzkumů považovat za finančně gramotné. Tito lidé umí zhodnotit investici, vybrat si nejvýhodnější úvěr a jsou ve svých rozpočtech maximálně zodpovědní. Zbylá drtivá většina Čechů finančním prostředkům nerozumí a často ani nevnímá důležitost znalosti základních finančních pojmů.

Jedinou polehčující okolností je fakt, že více jak 50% respondentů si vážnost svého jednání uvědomují a při podpisu smluv nebo výběru hypotéky si nechávají poradit od odborníků. Necelá čtvrtina tázaných se ve finančních nabídkách dokážou zorientovat a není pro ně problém zamyslet se nad výběrem vhodného účtu nebo půjčky.

Za hlavní příčinu svých finančních obtíží považují Češi ztrátu zaměstnání, která radikálně sníží příjmy domácnosti. Ale 35% připouští, že jejich rozpočet negativně ovládají neuvážené výdaje. Současná situace je taková, že jako Češi jsme ochotni tyto výdaje z rozpočtu vyškrtnout, aby bylo možné vytvářet rezervy.

Alarmujícím zjištěním ale zůstává fakt, že třetina domácností tvoří takové rezervy, se kterými by nepřežili déle jak měsíc. Každý patnáctý Čech by podle výsledků dokonce nezvládnul finančně ani celý jeden týden. Příjmy domácností se za poslední roky nezvyšují. Důkazem je i výsledek průzkumu, podle kterého by bylo ochotno přijmout další zaměstnání jen malé procento dotazovaných. Raději se vzdají plánované dovolené nebo budou méně topit.

Zajímavé je, že Čechům stále nechybí sebevědomí. Pouhá pětina respondentů připouští, že k jejich situaci vedlo nedostatečné vzdělání ohledně financí všeobecně. Většina tázaných se přes narůstající exekuce a vymáhání dluhů považuje za finančně zodpovědné.

V současnosti existují různé instituce zaměřující se na poradenství ohledně financí, které můžeme využít v situacích, kdy si nejsme výběrem finančního produktu jisti.

 

TOPlist